Intermag Mikrochelat Fe 11 1Kg

31,90

Opis

MIKROCHELAT Fe-11 to nawóz z firmy Intermag. Zawiera 110 g żelaza (Fe/kg – 11%), które jest w pełni schelatowane przez DTPA. Żelazo w formie chelatu jest szybciej wchłaniane, przemieszczane i przyswajane przez rośliny niż żelazo dostarczane roślinom w innych formach. MIKROCHELAT Fe-11 przeznaczony jest przede wszystkim do stosowania w FERTYGACJI w podłożach inertnych, organicznych oraz w gruncie. Może być także wykorzystywany do DOKARMIANIA DOLISTNEGO i w NAWOŻENIU DOGLEBOWYM.

ŻelazoFe dostarczane roślinom w nawozie MIKROCHELAT Fe-11 jest:
– efektywnie i szybko pobierane przez rośliny w środowisku lekko alkalicznym – do pH 8
– bezpieczne dla roślin we wszystkich technikach stosowania zgodnie z zalecanymi dawkami
– stabilne w roztworach wieloskładnikowych.
– MIKROCHELAT Fe-11 może być także stosowany jako:
– komponent mieszanek nawozowych sypkich i płynnych
– źródło żelaza dla innych chemikaliów.

Dawki i zakres stosowania:
1. FERTYGACJA – nawożenie z nawadnianiem upraw w podłożach inertnych, organicznych, w gruncie: Zalecenia szczegółowe – skład pożywki oraz częstotliwość aplikacji powinny uwzględniać wymagania pokarmowe roślin oraz warunki agrotechniczne i klimatyczne prowadzonej uprawy w tym rodzaj podłoża.
W obliczeniach trzeba uwzględnić zawartość żelaza Fe w innych nawozach stosowanych do sporządzania pożywki oraz w wodzie użytej do przygotowania pożywki.
– Fertygacja w podłożach inertnych i podłożu kokosowym oraz uprawy hydroponiczne – pożywka podawana w sposób ciągły lub wielokrotnie w ciągu doby.
Najczęściej zalecana zawartość żelaza Fe w pożywce gotowej do użycia to 1–3 mg Fe/l – tj. 9–27 g MIKROCHELAT Fe-11 w 1000 l. Przygotowując roztwory stężone, dawkę MIKROCHELAT Fe-11 należy proporcjonalnie zwiększyć.
– Fertygacja w podłożach organicznych i w gruncie: pożywka podawana okresowo – wielokrotnie w okresie wegetacji roślin.
Stosując MIKROCHELAT Fe-11 z innymi nawozami w pożywce gotowej do użycia, nie przekraczać łącznego stężenia 0,2% wszystkich składników – tj. 2 kg i/lub L w 1000 L pożywki. Zalecana ilość MIKROCHELAT Fe-11 w całym sezonie wegetacyjnym: 4–20 kg/ha w dawkach dzielonych, max. 2 kg/ha w 1 cyklu.
2. OPRYSK/PODLEWANIE GLEBY lub POSYPOWO po zmieszaniu z innymi nawozami doglebowymi: Opryskać glebę roztworem przed siewem lub sadzeniem rozsady bądź stosować łącznie z innymi nawozami doglebowymi. W przypadku drzew owocowych np. grusza wykonać oprysk gleby po ruszeniu wegetacji lub w innym zalecanym terminie. Oprysk grubokroplisty gleby wykonywać w dni pochmurne i wilgotne lub w czasie deszczu. Zalecana ilość MIKROCHELAT Fe-11 w całym sezonie wegetacyjnym: 4–20 kg/ha.
3. DOKARMIANIE DOLISTNE
MIKROCHELAT Fe-11 może być zastosowany nalistnie w postaci roztworu wodnego. Jednorazowa dawka 0,2–1 kg/ha. Stężenie roztworu oraz ilość cieczy użytkowej dostosować do wymagań poszczególnych gatunków roślin oraz techniki oprysku. W trakcie zabiegów unikać dużego nasłonecznienia, wysokiej temperatury oraz wiatru powodującego znoszenie kropel.

Przy niskiej wilgotności powietrza unikać stosowania roztworu o stężeniu przekraczającym 0,1% – 1 kg nawozu/1000 l wody.
Stosując dolistnie w uprawach pod osłonami nie przekraczać stężenia 0,1%.

 

na urodzajnych glebach uprawia się między innymi
, ciezar wlasciwy
, objawy niedoboru zelaza
, przycinanie traw ozdobnych
, drzewka w donicach
, doniczka ogrodowa
, jak wygląda mszyca
, kolorowy skalniak

yyyyy

(0)