Rosahumus Obornik 25kg

868,00

Opis

Kwasy humusowe są wspaniałym naturalnym, organicznym źródłem dostarczenia roślinom i glebie skoncentrowanej dawki składników pokarmowych, witamin i mikroelementów.
Kwasy humusowe w ROSAHUMUSie są pozyskiwane z Leonardytów.
Aktywność kwasów humusowych z Leonardytów jest 5 krotnie wyższa od kwasów humusowych pochodzących z innych źródeł (obornik, kompost).
Zawartość kwasów humusowych w 1 kg ROSAHUMUSu odpowiada ilości kwasów humusowych w ok. 30 tonach obornika.
ROSAHUMUS zwiększa żyzność gleby i wzrost roślin. Bardzo ważną zaletą ROSAHUMUSu jest pełna dostępność substancji organicznej ponieważ jest ona całkowicie rozłożona. Natomiast substancja organiczna w kompoście czy oborniku jest szybkomineralizowana bez tworzenia żyznego humusu.
ROSAHUMUS poprawia żyzność gleby na okres do 5 lat.

Korzyści wynikające ze stosowania kwasów humusowych:
podnoszą żyzność gleby dzięki wysokiej pojemności wymiany kationowej, zawartości tlenu i ponadprzeciętnej pojemności wodnej, zdolność wiązania nierozpuszczalnych jonów metali, tlenków i wodorotlenków i powolne ich uwalnianie w miarę zapotrzebowania roślin.Wpływ kwasów humusowych na jakość gleby i wzrost roślin.

W związku z powyższymi cechami kwasów humusowych możemy mówić o 3 typach działania:
fizycznym, chemicznym, biologicznym.Pożyteczne działanie fizyczne kwasów humusowych:
Modyfikują strukturę gleby, Poprawiają strukturę, zapobiegają utracie wody i składników pokarmowych w lekkich glebach piaszczystych, Zapobiegają pękaniu gleby, powierzchniowemu odpływowi wody i erozji gleby poprzez zwiększenie zdolności koloidów do wiązania wody, Rozluźniają gleby zwięzłe i poprawiają ich przewietrzanie, Zwiększają pojemność wodną gleby a przez to zmniejszają zagrożenie suszą, Ciemniejszy kolor gleby zwiększa absorbcję energii słonecznej.Wpływ kwasów humusowych na strukturę gleby i rozmieszczenie składników pokarmowych w glebie.
z lewej: Gleba uboga w kwasy humusowe, z prawej: Gleba zasobna w kwasy humusowe

Pożyteczne działanie chemiczne kwasów humusowych:
Zmieniają właściwości chemiczne gleby, Neutralizują pH gleby, Poprawiają dostępność składników pokarmowych i wody dla roślin, Działają jako naturalny czynnik chelatujący jonów metali w środowisku zasadowym i ułatwiają ich pobieranie przez system korzeniowy, Wzbogacają glebę w substancje organiczne i mineralne, Zatrzymują rozpuszczalne w wodzie nawozy mineralne w strefie korzeniowej i zmniejszają ich wypłukiwanie, Posiadają ekstremalnie wysoką pojemność wymiany kationowej, Zwiększają konwersję składników pokarmowych (NPK i mikroelementów) do form dostępnych dla roślin, Zwiększają pobieranie azotu przez rośliny, Zmniejszają reakcje fosforu z wapniem, żelazem, magnezem i glinem przez co zwiększają ich dostępność dla roślin, Uwalniają CO2 z CaCO3 umożliwiając użycie w fotosyntezie, Pomagają eliminować chlorozy spowodowane brakiem żelaza, Zmniejszają dostępność substancji toksycznych z gleby.
Wpływ kwasów humusowych na zawartość wapnia w glebie.

Pożyteczne działanie biologiczne
Stymulują enzymy roślin i zwiększają ich produkcję, Działają jako organiczne katalizatory wielu procesów biologicznych, Stymulują wzrost i namnażanie pożytecznych mikroorganizmów glebowych (m.in. Azotobacter i Nitrosomonas), Zwiększają naturalną odporność roślin na choroby i szkodniki, Stymulują wzrost korzeni, szczególnie pionowych, przez co zwiększają pobieranie składników pokarmowych, Zwiększają oddychanie korzeniowe, Sprzyjają tworzeniu chlorofilu, cukrów i aminokwasów w roślinach i wspomagają fotosyntezę, Zwiększają zawartość witamin i minerałów w roślinach, Pogrubiają ściany komórkowe w owocach i przedłużają okres przechowywania i przydatności do sprzedaży, Zwiększają zdolność kiełkowania nasion i ich żywotność, Stymulują wzrost roślin (wyższa produkcja biomasy) poprzez przyspieszanie podziałów komórek, zwiększenie stopnia rozwoju systemu korzeniowego i zwiększenie suchej masy plonu, Poprawiają jakość plonu,wygląd i wartość odżywczą.
Fragment kwasu humusowego

Korzyści ekologiczne kwasów humusowych
Gleby z wysoką zawartością kwasów humusowych są gwarancją słabego wypłukiwania azotu i optymalnego działania odżywczego. Dobrze rozwinięty system korzeniowy, który powstaje dzięki wysokiej zawartości kwasów humusowych chroni przed azotanami i pestycydami zmieszanymi zwodami gruntowymi. Ponadto niska zawartość azotanów jest wskaźnikiem i warunkiem uznania jako „rolnictwo ekologiczne”, Zmniejszają problem zasolenia gleb. Kwasy humusowe są zdolne do obniżania stężenia soli (mineralnych), których zbyt wysokie stężenie działa toksycznie na rośliny. Szczególnie skutecznie redukowane jest zagrożenie zbyt wysokim stężeniem NH , co jest szczególnie ważne dla młodych roślin. Ogólnie kwasy humusowe redukują poparzenia korzeni wynikające ze zbyt wysokiego stężenia soli mineralnych w glebie. Kwasy humusowe skutecznie działają przeciw erozji gleby. Jest to osiągane poprzez lepsze działanie koloidów glebowych, lepszy rozwój systemu korzeniowego i lepszy wzrost roślin.

Korzyści ekonomiczne kwasów humusowych.
Chelatują składniki odżywcze dostępne w glebie, zwłaszcza żelazo, do form przyswajalnych przez rośliny. Składniki schelatowane optymalizują odżywianie roślin, Ułatwiają przyswajanie składników pokarmowych, Zwiększają retencję i ułatwiają pobieranie wody przez rośliny, Mogą być stosowane we wszystkich uprawach rolniczych, warzywniczych, ozdobnych, sadownictwie i szkółkarstwie. Wpływają na wzrost plonów i poprawę opłacalności uprawy.

Wpływ stosowania kwasów humusowych na zwiększenie dostępności składników pokarmowych.

Sposób stosowania i dawki:
Nawóz należy stosować przed siewem lub sadzeniem roślin w formie oprysku doglebowego w dawce 3 kg/ha w 300-500L wody. Na glebach piaszczystych o słabym nawożeniu organicznym lub nawożeniu roślin o dużych wymaganiach pokarmowych nawóz należy stosować w dawce 6 kg/ha w 300-500L wody. W uprawach wieloletnich – drzewa i krzewy owocowe, chmiel – nawóz stosować późną jesienią lub bardzo wczesną wiosną w dawce 3-6 kg/ha w 300-500L wody.

 

garażowe
, cebulki tulipanow
, donice ogrodowe nowoczesne
, malwy nasiona
, przezroczysta doniczka
, doniczki produkcyjne producent
, łąki i pastwiska
, fruit controller
, kukurydza ciekawostki
, biała osłonka na doniczkę
, doniczka na 3 storczyki
, czerwone drzewo
, państwowa inspekcja ochrony roślin i nasiennictwa
, co to jest mocznik
, cukinia
, doniczki na kwiaty domowe
, czy skórka bakłażana jest jadalna

yyyyy

(0)